• Odpady komunalne

Na odpady komunalne oferujemy pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l,  kontenery: od 5 m3 do 7 m3  oraz prasokontenery.

Odpady komunalne odbieramy  na podstawie umowy podpisanej z naszą firmą.

Odbiór organizujemy zgodnie z ustalonym dla danego rejonu harmonogramem lub  indywidualnie dopasowujemy terminy wywozu. Odbiór odpadów odbywa się po zgłoszeniu  telefonicznym lub terminy odbiorów zostają ustalone przy podpisaniu umowy.


 • Odpady przemysłowe

Na odpady przemysłowe oferujemy kontenery: o pojemności od 16 m3 do 36 m3.

Zajmujemy się odbiorem i  transportem:

  • Odpadów pochodzenia zwierzęcego
  • Odpadów pochodzenia roślinnego
  • Odpadów poprodukcyjnych
  • Metali i żelaza
  • Drewna
  • Odpadów pochodzących  z przemysłu spożywczego
  • Innych niewymienionych  odpadów na zlecenie wytwarzającego


Na odbiór  i transport  odpadów przemysłowych posiadamy odpowiednie pozwolenia  oraz przeszkolonych kierowców i sprzęt umożliwiający wykonywanie usług transportowych zgodnie z  przepisami. Transport wyżej wymienionych odpadów odbywa się w kontenerach.


 • Odpady budowlane, remontowe, wielkogabarytowe

Na odpady budowlane, remontowe, wielkogabarytowe, na odpady ciężkie (np. gruz, ziemia, beton) oferujemy kontenery o pojemności od 6 m3 do 9 m3 

Kontenery wstawiamy na podstawie umowy  i opróżniamy po zgłoszeniu telefonicznym.


 • Surowce wtórne

Na surowce wtórne oferujemy: pojemniki  1100 l, worki big- bag  ze stojakiem, kontenery  o pojemności od 6m3 do 36m3 oraz prasokontenery.

Kontenery wstawiamy na podstawie umowy i opróżniamy po zgłoszeniu telefonicznym.


Przy większych ilościach  surowców wtórnych oferujemy atrakcyjne ceny.